Çözümler

İKSAP
SGK Teşvik

Devlet tarafından sigortalı çalıştıran özel sektör işyeri işverenlerine, kayıtlı sigortalı istihdamının arttırılması, kadınlar, gençler ve engelliler gibi dezavantajlı grupların istihdamının arttırılması, bölgesel, büyük ölçekli yatırımlar ile stratejik yatırımların özendirilmesi, bölgesel gelişmişlik farklılıklarının azaltılmasını teminen çeşitli Kanunlarda yer alan sigorta primi teşvik, destek ve indirimlerden yararlanabilme imkânı sağlanmıştır. Özel sektör işyeri işverenlerinin yararlanabileceği toplamda on dört farklı sigorta primi teşvik, destek ve indirim bulunmaktadır. İKSAP Teşvik Programı, özel sektör işverenlerinin, bu on dört farklı teşvik, destek ve indirimden en optimum şekilde yararlanmasını otomatik olarak hesaplayan ve raporlayan programdır.

Neden İKSAP Teşvik Programı?

20 seneyi aşkın süredir Türkiye’nin ilk 500’ünde yer alan birçok firmanın kullandığı bordro ve yasal raporları geliştiren ekip tarafından geliştirilmiştir. Bu kapsamda hesaplanan bazı teşvikler; 5510, 5746, 6111, 7103, 16322, 14857.

SGK Teşvikleri Nelerdir?

1) 5510 Sayılı Kanun

 • Malullük, Yaşlılık Ve Ölüm Sigortası İşveren Hissesinden 5 Puanlık İndirim
 • Yurtdışına Götürülen/Gönderilen Sigortalılar İçin Uygulanan 5 Puan İndirim
 • İlave 6 Puanlık İndirimi
 • Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararlar Uyarınca Uygulanan Teşvik

2) Diğer Kanunlar

 • İşsizlik Ödeneği Alanların İstihdamı Halinde Uygulanan Prim Teşviki
 • Genç, Kadın Ve Mesleki Belge Sahibi Olanların İstihdamına Yönelik Teşvik
 • İşbaşı Eğitim Programını Tamamlayanların İstihdamına Yönelik Teşvik
 • Kültür Yatırımları Ve Girişimleri Hakkında Uygulanan Sigorta Primi Teşviki
 • Engelli Sigortalıların İstihdamına Yönelik Teşvik
 • Araştırma, Geliştirme Ve Tasarım Faaliyetlerine İlişkin Teşvik
 • Sosyal Hizmetlerden Faydalanan Kişilerin İstihdamı Halinde Uygulanan Teşvik
 • Sosyal Yardım Alanların İstihdamı Halinde Uygulanan Teşvik (Program çalışmaları devam etmektedir.)
 • Yeni Nesil Teşviki
 • Çok Tehlikeli Sınıfta Yer Alan İşyerlerinde İşsizlik Sigortası İşveren Hissesi Teşviki (Program çalışmaları devam etmektedir.)

Teşviklerden Yararlanma Şartları Nelerdir?

 • Özel sektör işvereni olmak (istisnalar mümkündür),
 • Aylık prim ve hizmet belgesi SGK’ya yasal süresinde verilmiş olmalı,
 • Primler yasal süresi içinde ödenmeli,
 • Prim, idari para cezası ve bunlara ilişkin gecikme zammı ve cezası borcu bulunmamalı,
 • Borcu varsa, bu borçlar yapılandırılmış veya taksitlendirilmiş olmalı,
 • Yapılandırılmış/taksitlendirilmiş borçların zamanında ve düzenli bir şekilde ödenmesine devam edilmeli,
 • Kayıt dışı sigortalı çalıştırılmamalı / Sahte sigortalı bildiriminde bulunulmamalı.

Not: Bu şartlar dışında her bir teşvik, destek ve indirim için ayrıca uyulması gereken şartlar bulunabilir.

SGK Teşvik Çözümü Nasıl Çalışır?

 • Sisteme giriş uygulama üzerinde yetkilendirilmiş kullanıcılar tarafından yapılır.
 • İstenirse şirketinizin Single Sign-On uygulamaları ile entegre edilebilir,
 • E-bildirge XML dosyaları ve İK sisteminden alınacak İcmal dosyaları sisteme aktarılır.
 • SGK İşveren web sitesinden gerekli veriler (kullanıcı müdahalesi olmadan) otomatik olarak sistem tarafından çekilir,
 • Optimizasyon programı tüm alt şirketler için tek seferde veya ayrı ayrı çalıştırılır.
 • Özel algoritması sayesinde en karlı teşvik tutarları hesaplanır,
 • Hesaplanan teşvik tutarları yetkili kullanıcı tarafından değerlendirilerek istenirse personel bazında revize edilerek yeniden optimizasyon çalıştırılabilir,
 • Optimizasyon sonuçları pdf ve excel formatlarında arşiv ve analiz ve ERP
 • Sistem entegrasyon ihtiyaçları için dışarı aktarılabilir,
 • Onaylanan teşvik tutarları ERP sistemine girilerek SGK bildirimleri gerçekleştirilir,

Anahtar Özellikler Nelerdir?

1) Optimizasyon

 • Karlılığa göre teşvik önerisi
 • Kota ve dip toplam kontrolü
 • Kullanıcı hatasını minimize eden algoritma
 • Hesaplanan teşvikleri personel bazında revize etme ve yeniden hesaplama

2) Zaman Tasarrufu

 • SGK’dan işveren teşviği ile ilgili gerekli verileri otomatik çekme
 • Firma bazında toplu çalıştırma ve toplu teşvik tutar görüntüleme
 • Otomatik SGK entegrasyonu

3) Entegrasyon

  • SAP ile direkt entegrasyon
  • Tüm ERP sistemleri ile direkt entegrasyon
  • İK sistemleri ile direkt entegrasyon
  • SGK sistemleri ile direkt entegrasyon

4) Veri Güvenliği

 • Şirketlerin kullandığı SSO gibi uygulamalarla çalışabilme
 • Sayfa bazında rol verilebilme

SAP İnsan Kaynakları Projeniz İçin Teklif Alın

İnsan kaynakları departmanınızı kolay ve hızlı bir şekilde dijitalleştirmek mi istiyorsunuz? IKSAP sektördeki 2010 yılından bu yana tecrübesi ve deneyimli kadrosu ile yanınızda. Dijitali yakalamak için hemen teklif isteyin.