Performans Yönetimi


Performans yönetimi, strateji ve insanların yeteneklerinin iş hedefleriyle bütünleştirilerek geliştirilmesi, organizasyon hedeflerinin gerçekleştirilmesine yönelik bir sistemler bütünüdür. Performans Yönetiminde stratejik işler, uzun vadeli hedeflerle uyumlu ve yönetim uygulamaları ile iç içe bulunmaktadır.

Hedefe Odaklı Çalısma ve Yetkinlik Yönetimi

Performans değerlendirme, tüm kurum (çalısanlar, yöneticiler, insan kaynakları, üst yönetim) için oldukça kritik bir konu olup, doğru uygulandığı takdirde kurum içinde verimlilik artıran bir unsurdur. Etkin bir performans değerlendirme için yöneticiler performans değerlendirme sürecini gözlem ve hükümlere dayandırmak yerine daha bilimsel ve tüm sirket çalısanları tarafından kabul edilebilir nesnel bir sistem üzerine kurmalıdırlar. Performans Yönetimi modülü çalısanların
yöneticileri, bölüm ve diğer bölümlerdeki is arkadasları tarafından değerlendirilerek aldıkları geri beslemeler doğrultusunda liderlik özellik ve yetkinliklerinin gelistirmesine yardımcı olur.
Performans değerlendirme süreci ve sonuçları, gelismesi gereken yetkinliklerin ve güçlü yönlerin farklı perspektiflerden değerlendirilmesine olanak tanıyarak çalısanların gelisimini olumlu yönde etkiler.
Performans değerlendirme çalısanların kontrolü için kullanılabileceği gibi; çalısanın hedefleri üzerine odaklanarak, performansını düsürecek problemlerin ortadan kaldırılmasına ve gelecekteki eğitim ihtiyaçlarının belirlenmesine olanak tanır.

SAP HCM Performans Yönetimi yöneticiye ve çalışana kullanıcı dostu ekranlarda hızlı ve etkili performans süreci işletmelerini sağlar. Yöneticiler blirlenen müşterek hedefleri kişilere, gruplara veya organizasyon ünitelerine atar. Çalışanlar bu hedefler dışında kendilerine veya organizasyon ünitelerine bireysel hedef atayabilir.

Önceden Tanımlı Performans Yönetimi Süreci

SAP standard performans yönetiminde olması gereken tüm yapıları birleştirip sunduğu, önceden tanımlı performans yönetimi prosesidir. Yönetici ve çalışan, planlama, gözden geçirme ve sonuç süreçlerinde işlem yapar.

Flexible Performans Yönetimi Süreci

Sürecin daha komplex olduğu performans sürecidir.