PERFORMANS YÖNETİMİ

Performans yönetimi, yetenek yönetimi süreçlerinin otomasyonu yoluyla bir kurumun çalışanlarını geliştirmek ve yönetmek için kullanılan bir yöntemdir.
Çalışan performansı şirket performansını da doğrudan etkilemektedir. Performans değerlendirme süreçleri şirketler için yorucu ve zaman alıcı bir süreç olarak bilinmektedir. Fakat SuccessFactors Performans Yönetimi bu süreçte çalışanların performanslarını çok daha kolay ve kısa sürede ölçülmesinin dışında şirketinize de birçok avantaj sağlayacaktır.
SAP SuccessFactors Performans Yönetimi ile çalışanlarınızın performanslarına ilişkin bireysel verimliliğini kesin, açık ve objektif olarak kısa sürede ölçebilirsiniz. Bu sayede hangi çalışanı neye göre ödüllendireceğinizi veya hangi hedef gelişimine yönlendireceğinizi bilebilirsiniz.

Performans yönetimi avantajları;

 

 

HEDEF YÖNETİMİ

Hedef Yönetimi; çalışanların ve yöneticilerin bireysel hedeflerini şirketin iş hedefleriyle uyumlu hale getirmesini sağlar.