İşe Başlatma ( Onboarding )


İşe Başlatma Süreci'ni tam entegre yetenek yönetimi için önemli bir başlangıç noktası olarak görüyoruz ve her alanda çalışanların başarısı için bir aşama oluşturuyoruz. Uyumu iyileştiren sağlam bir iş akışı otomasyonu araçları setine ek olarak, SAP SuccessFactors İşe Başlatma Süreci, öğrenme (formal ve informal), hedef belirleme, işe alma ve temel İK gibi diğer yetenek süreçlerine bağlanmak için SAP SuccessFactors platformunu kullanmaktadır. Yalıtılmış başka bir HR programı olmak yerine, yetenek stratejisinin merkezi haline gelir ve yeni görevlileri hızlandırmaya ve kurumsal hedeflere daha çabuk katkıda bulunmaya olanak sağlar.