İşgücü Planlama / Analiz


İşgücü planlaması, organizasyonların verimli ve başarıyla yürütmek için doğru becerilere sahip doğru insanlara doğru zamanda ve uygun maliyette olmasını sağlamak için iş ve İK ihtiyaçlarını hizalandıran sistemli bir süreçtir. Uygun planlama ile, iş stratejisini yürütmekle ilgili riskleri en aza indirirsiniz. İşgücü planlamanın iki ana bileşeni vardır: stratejik ve operasyonel. Stratejik işgücü planlaması uzun görüş ve organizasyonun gelecekte ihtiyaç duyacağı kritik rolleri öngörür. Operasyonel işgücü planlaması, işletmenin kısa vadeli taleplerine bakar, bunları mevcut yetenek tedarikiyle karşılaştırır ve ek kaynakların gerekli olup olmadığını belirler.

SAP SuccessFactors İşgücü Analizi, şirketlerin işgücü zorlukları ile ilgili önemli soruları cevaplamasına yardımcı olarak karar vermeyi geliştirir ve bunları çözmeye yardımcı olmak için rehberlik eder. Başarılı işgücü girişimlerine yardımcı olabilecek cevaplara ulaşım sağlar.