Jam Hana Bulut Entegrasyon


SAP Jam, iş başvurularınızdaki, mobil cihazınızdaki veya SAP Jam'deki işle ilgili kritik sorunları çözmek ve sonuçları sürmek için müşterilerin, iş ortaklarının ve meslektaşlarınıza bilgi, uygulama ve işlemler bağlayıp çalışırken sosyal işbirliği sağlar.