Danışmanlık ve Uygulama


Organizasyonların amaçlarına ulaşabilmesi için tüm insan kaynaklarının doğru, etkin ve verimli şekilde kullanılmasını sağlayan fonksiyon ve çalışmaların tümüdür. Günümüzde teknoloji ne kadar ilerlerse ilerlesin, yatırımlar ne kadar artarsa artsın, insana yatırım yapılmadıkça teknoloji ve sermayeden sağlanan getiri beklenildiği kadar olmayacaktır. Sebebi ise insan kaynaklarının diğer kaynaklar gibi özel yere sahip olmasıdır. Doğru kişinin seçilmesi, kişinin üretkenliğinin ve etkinliğinin arttırılması, organizasyonların hedeflerini yakalamasında büyük rol oynarlar.

Organizasyonunuzda SAP HCM SAP kullanan firmalarda, HCM kullanılması gereklilik haline gelmektedir. Bordro kullanımı, performans yönetimi gibi uygulamalar yönetim gerekliliklerinin görüntüsünü sağlar, organizasyonlara katma değer sağlar. Organizasyonlarda hali hazırda kullanılan veya kullanılması talep edilen bu ve bunun gibi insan kaynakları uygulamalarının ve geliştirmelerinin SAP sistemine geçirilmesi konusunda XAP büyük tecrübeye sahiptir.

XAP?ın organizasyonunuza uygulayabileceği SAP HCM alt alanlarını şöyle sıralandırabiliriz: Bordro ve Zaman Yönetimi; 2002 senesinde tüm Türkiye?de SAP HCM Bordro Lokalizasyonununu kullanan firmalar için standardizasyonla başlayan ve daha sonra bakımıyla devam etmektedir. Yasal zorunlulukların, yeni çıkan kanunları SAP TR HCM Bordo lokalizasyonuna adapte etmek ve daha sonra bunları bir sonraki pakette sunmak görevlerimizin başında yer alır. Portal üzerinde Çalışan / Yönetici servisleri; 2006 senesinden bu yana yapılan projeler sonucunda İnsan kaynakları departmanının üzerinde bulunan yükü azaltmış, süreci otomatize etmiştir.

Çalışanların bilgilerinin güncel ve doğru olması konusunda katkı sağlamış, ek ürünlerle çalışan bazında insan kaynaklarının taleplerini başarılı şekilde yerine getirmiştir. Yönetici servisleri konusunda da, ekibinde bulunan kişilere ait olan görülebilir bilgileri kısa sürede edinmesi sağlanmış, ekibine ait yönetim raporlarını elde edebilir duruma gelmiştir.

Performans Yönetim Sistemi; Çalışanları tüm yönleri ile ele almak, başarılarını ödüllendirmek, eksiklerin giderilmesini sağlamak için kullanılır. Performansın raporlanması çalışanın etkin çalışması ve verimliliği açısından önemlidir. Yapılan projelerde ülke, dil bağımlı olmadan her türle değerlendirmeler başarıyla uygulanmış, IK departmanının ve yönetimin raporlama talepleri için doğru ve etkin veri sunulur hale gelmiştir