Çözümler

İKSAP
KEP

İKSAP KEP; İKSAP ve TÜRKKEP işbirliğiyle geliştirilen ve doğrudan SAP altyapısında çalışan, şirket çalışanlarına ücret bordroları dâhil tüm evrakların KEP (Kayıtlı Elektronik Posta) üzerinden mevzuata uygun ve güvenli bir şekilde elektronik ortamda iletildiği İK süreçleri yönetimi uygulamasıdır.

İKSAP SAP Bordro süreçlerindeki tecrübesi ile KEP yasal alt yapısını entegre ederek hukuki süreçlerde delil oluşturacak;

 • Bordroların ve belge niteliği taşıyabilecek yazışmaların çalışanlara yasal olarak teslim edildiğini garanti eden bir yapıdır.
 • E-postalarının gönderme, ulaşma ve açılma kayıtlarının zaman damgası ile 20 yıl boyunca saklanması sağlanmıştır.
 • İKSAP KEP uygulaması ile bildirilen bordro ve belge niteliği taşıyabilecek maillerin 10 yıl boyunca saklanması sağlanmıştır.

Yasal Zorunluluklar

4857 sayılı İş Kanunu m.37’de; “İşveren işyerinde veya bankaya yaptığı ödemelerde işçiye ücret hesabını gösterir imzalı veya işyerinin özel işaretini taşıyan bir pusula vermek zorundadır.” Kanunda bulunan bu zorunluluğun dışında diğer kanun maddelerinde tüm personele bordrolarının ibra edildiğinin kaydının tutulması gerekliliği bildirilmektedir. İKSAP KEP uygulaması ile bu yasal zorunluluğu kolaylıkla yerine getirebilirsiniz.

İKSAP KEP’in Geleneksel İK’dan Farkları Nelerdir?

Geleneksel Örnek İK Senaryo:

Bordrolar:

 • Sistemde oluşturulur.
 • Zarflanır.
 • Posta/kargo ile gönderilir veya elden iletilir.
 • Çalışan tarafından imzalanır.
 • İmzalı bordro nüshası şirkete geri gönderilir.
 • Kağıt olarak arşivlenir.

İKSAP KEP ile Örnek Senaryo:

Bordrolar:

 • Bordrolar SAP içinde üretilir.
 • Bordrolar SAP IK uygulamasında kontrol edilir ve imzalanır.
 • KEP iletileri imzalanır ve çalışan KEP adreslerine teslim edilir.

İKSAP KEP’in Avantajları Nelerdir?

 • Kağıt Tasarrufu
 • Mevzuat Uyumu
 • Hukuki Delil Niteliği
 • SAP ile Entegre Çalışması
 • Kontrol ve İzleme Kolaylığı
 • İK Süreçlerinde Hız ve Tasarruf

Nasıl Çalışır?

 • 1) SAP Login
  SAP kullanıcı adıyla giriş yapılır.
 • 2) Dönem Seçimi
  Yapılmak istenen işleme ait dönem menüleri incelenir ve dönem seçimi gerçekleştirilir.
 • 3) Genel Bakış
  İmza atılacak bordro bilgilerine genel bakış ekranı incelenir.
 • 4) Rapor
  Kep iletilerinin son durumu hakkında rapor ekranı sistemde gösterilir.

SAP İnsan Kaynakları Projeniz İçin Teklif Alın

İnsan kaynakları departmanınızı kolay ve hızlı bir şekilde dijitalleştirmek mi istiyorsunuz? IKSAP sektördeki 2010 yılından bu yana tecrübesi ve deneyimli kadrosu ile yanınızda. Dijitali yakalamak için hemen teklif isteyin.