Ürünler

SAP HCM
(Human Capital Management)

SAP HCM (İnsan Kaynakları Yönetimi), işletmelerde organize bir yönetim kurulması için önemli bir rol üstlenir ve SAP’deki temel modüllerdendir.

İK’nın görevleri arasında; çalışanları işe almak, çalışan departmanlarını düzenlemek, ödeme/maaş günleri, ödeme/maaş detayları, atamalar, işten ayrılma, terfi, çalışanların katılımı ve ekip motivasyonu gibi birçok çalışma sayılabilir. Bütün bu görevleri, bir organizasyon içinde çalışanlar için uygulamak kolay bir iş değildir.

Tüm bu İK süreçlerini kolaylaştırmak ve takip edebilmek amacıyla SAP çözümleri yaygın olarak tercih edilmekte ve kullanılmaktadır. SAP HCM ERP, işletmelerinizde İK süreçlerini yürütmek için tercih edebilitesi en yüksek olan ve en esnek yazılımlardan bir tanesidir.

SAP HCM (İnsan Kaynakları Yönetimi) hangi modülleri içeriyor?

Organizasyon Yönetimi

Organizasyon içerisindeki çalışanlarınızın firma amacına ulaşmak amacıyla hedef odaklı çalışmasını sağlamayı ifade eder. Bu modül; iş ortamında zaman ve kaynakların mümkün olan en iyi şekilde yönetilmesini sağlar.

Personel Yönetimi

Organizasyonun insan kaynağının yönetildiği süreci tanımlar. Personelin işe alım aşamasından itibaren personele dair tüm aşamalar ve konular Personel Yönetimi sürecinde kaydedilebilir ve izlenebilir.

Raporlama

İK ekibinizin organizasyonunuz içindeki, çalışan profillerini ve verilerini yönetmek için verimli bir şekilde raporlama yapmasını sağlayan modüldür.

Bir organizasyonda benimsenen hiyerarşik yapıyı izlemenizi sağlar.

Zaman Yönetimi

Organizasyon içerisinde çalışanlarınızın önemini ölçmeye yarayan süreçtir. Çalışanlarınızın varlığı ve yokluğunun organizasyon içerisinde yarattığı etki değerlendirilir.

Bu süreç, çalışanlarınızın performansının belli bir zaman dilimi için planlanması, kaydedilmesi ve değerlendirilmesi süreçlerinde de yardımcı olur.

Çalışan Self Servis ve Yönetici Self Servis

Çalışan Self Servis (ESS), çalışanların bir organizasyon içerisindeki görev sürelerine dair farklı verilerini kişisel olarak takip etmelerine yardımcı olur.

Yönetici Self Servis (MSS), yöneticilerin çalışanların verilerini oluşturması, kaydetmesi ve bu verilerin sürdürmelerine yardımcı olur.

E-İşe Alma

İK profesyonellerine arama kriterlerine en uygun adayların tespit edilmesinde ve en uygun yeteneklere ulaşılmasında yardımcı olan, otomatik web tabanlı bir işe alım sürecidir.

Bordro

Çalışanlara verilen maaş ve tazminatına dair tüm unsurlar bu süreç içerisinde yer alır ve hesaplanır.

SAP İnsan Kaynakları Projeniz İçin Teklif Alın

İnsan kaynakları departmanınızı kolay ve hızlı bir şekilde dijitalleştirmek mi istiyorsunuz? IKSAP sektördeki 2010 yılından bu yana tecrübesi ve deneyimli kadrosu ile yanınızda. Dijitali yakalamak için hemen teklif isteyin.