Çözümler

İKSAP
IBYS

IBYS; İş Sağlığı ve Güvenliği Bilgi Yönetim Sistemi’ni ifade etmektedir. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının genelgesi ile ISG uzmanları ve İş yeri hekimleri bakanlığın yetkilendirdiği 200 entegratör firmadan birisi olan İKSAP'ın IBYS çözümünü kullanabilirler. IKSAP IBYS iş sağlığı ve güvenliği uzmanları ve iş yeri hekimlerinin tüm ihtiyaçlarını karşılamakla beraber aynı zamanda bakanlıkça istenen bilgiler de e-imza ile bakanlığa gönderilmektedir.

Yasal Zorunluluklar

6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu m.6’da; “Mesleki risklerin önlenmesi ve bu risklerden korunulmasına yönelik çalışmaları da kapsayacak, iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerinin sunulması için işveren;

a) Çalışanları arasından iş güvenliği uzmanı, işyeri hekimi ve on ve daha fazla çalışanı olan çok tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde diğer sağlık personeli görevlendirir. Çalışanları arasında belirlenen niteliklere sahip personel bulunmaması hâlinde, bu hizmetin tamamını veya bir kısmını ortak sağlık ve güvenlik birimlerinden hizmet alarak yerine getirebilir. Ancak belirlenen niteliklere ve gerekli belgeye sahip olması hâlinde, tehlike sınıfı ve çalışan sayısı dikkate alınarak, bu hizmetin yerine getirilmesini kendisi üstlenebilir. (Ek cümle: 10/9/2014- 6552/16 md.) Belirlenen niteliklere ve gerekli belgeye sahip olmayan ancak 50’den az çalışanı bulunan ve az tehlikeli sınıfta yer alan işyeri işverenleri veya işveren vekili tarafından Bakanlıkça ilan edilen eğitimleri tamamlamak şartıyla işe giriş ve periyodik muayeneler ve tetkikler hariç iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerini yürütebilirler.”

İKSAP Ibys, firmaların bu alanda yaşadığı zorluğa bir çözüm olarak SAP Fiori platformunda geliştirilmiş bir sistemdir.

IBYS E-Reçete Hangi Sayfalardan Oluşur?

IBYS E-reçete iş yeri hekimleri tarafından kullanılmaktadır. E-reçete şu sayfalardan oluşmaktadır:

 • E-reçete
 • Periyodik Muayene
 • Poliklinik Muayene

IBYS Eğitim Hangi Sayfalardan Oluşur?

IBYS eğitim iş sağlığı ve güvenliği uzmanları tarafından kullanılmaktadır. Eğitim şu sayfalardan oluşmaktadır:

 • Eğitim Kayıt
 • Eğitim Listesi
 • Risk Analizi
 • Ramak Kala
 • Kazalar
 • Envanter

İKSAP IBYS’nin Avantajları Nelerdir?

 • Intranet / Internet üzerinde çalışır.
 • Mobil cihazlarda kullanılabilir.
 • Değişikliklere açık olur ve bu sayede kuruma hızlıca adapte olur.
 • SAP kullanan firmalar için zaman tasarrufu ve kullanım kolaylığı sağlar.
 • SAP üzerinde bulunan personel, eğitim ve envanterin bakımı vb. konularda SAP ile entegre çalışır.
 • İKSAP Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından yetkilendirilen 200 firmadan bir tanesidir.

SAP İnsan Kaynakları Projeniz İçin Teklif Alın

İnsan kaynakları departmanınızı kolay ve hızlı bir şekilde dijitalleştirmek mi istiyorsunuz? IKSAP sektördeki 2010 yılından bu yana tecrübesi ve deneyimli kadrosu ile yanınızda. Dijitali yakalamak için hemen teklif isteyin.